Публикации Новая книга Николая Оганесяна

Апрель 10, 2021by admin

Представляем недавно опубликованную книгу заслуженного деятеля науки, члена-корреспондента НАН РА, советника директора Института востоковедения НАН РА, члена cовета Ассоциации политической науки Армении, доктора исторических наук, профессора Николая Оганeсяна.

Ականավոր արևելագետն ու ցեղասպանագետը իր արժեքավոր հետազոտություններում մանրամասն կերպով դիտարկել ու ներկայացրել է հայ-քրդական հարաբերությունները տարբեր կողմերից, այն է՝ դրանց դիտարկումը Հայոց ցեղասպանությանը քրդերի մասնակցության հարցի ուսումասիրման տեսանկյունից, պատմության քառուղիների խորքային վերլուծությամբ, ինչպես նաև մեր ժամանակի հրամայականների ու առկա զարգացումների հաշվառմամբ:

Более подробно можете ознакомится поситив блог Николая Оганeсяна (на армянском).