Публикации Еще не поздно избежать планетарной катастрофы

Апрель 8, 2021by admin

7 октября 2014 года в Институте национальных стратегических исследований имени Драстамата Канаяна Министерства обороны РА состоялось заседание Совета Ассоциации политической науки Армении.

Заседание вел Президент Ассоциации, доктор политических наук, генерал-майор Гайк Котанджян. В своем приветственном слове он отметил, что все человечество всерьез обеспокоено и озабочено в связи с все более углубляющейся и грозящей перерасти в конфронтацию напряженностью в отношениях между двумя ядерными державами – США и Россией. По мнению доктора Котанджяна, в случае продолжения и углубления конфронтации между этими двумя государствами мира, явные признаки чего уже наблюдаются, она может выйти за пределы противостояния между США и Россией. В своих выступлениях члены Совета Ассоциации отметили, что в политических реалиях сегодняшнего дня все более усиливаются вызовы, источниками которых являются международный терроризм и организованная преступность, наркобизнес и торговля людьми, экологические проблемы планетарного масштаба. По их убеждению, именно США и России, как ключевым акторам мировой политики, предначертано направлять усилия по консолидации мирового сообщества в борьбе с этими угрозами.

Члены Совета Ассоциации сошлись во мнении, что в создавшихся условиях выходом может стать возврат к той политике, которую США и России проводили еще недавно. Она уже вошла в историю как “Политика перезагрузки российско-американских отношений”, основывающаяся на переговорах, диалоге, принципах компромисса, которая пробудила надежду на мирное устойчивое развитие как народов этих двух государств, так и человечества в целом, и получила большую поддержку мирового сообщества.

Ассоциация политической науки Армении решила обратиться к Российской ассоциации политической науки и Ассоциации политической науки США, с предложением приложить свои научно-экспертные услуги к решению данной наиважнейшей задачи, столь судьбоносной для всего человечества.

Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիան որոշեց դիմել Քաղաքական գիտության ռուսաստանյան ասոցիացիային և ԱՄՆ-ի քաղաքական գիտության ասոցիացիային` առաջարկելով գործի դնել իրենց գիտափորձաքննական ծառայություններն համայն մարդկության համար բախտորոշ այս խնդիրը լուծելու նպատակով:

Ամփոփելով նիստը՝ Ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն, պատմական գիտությունների թեկնածու Բենիամին Պողոսյանը նշեց, որ Ասոցիացիայի խորհրդի պարբերական հայտարարություններն ու դիմումները մշտապես լայն արձագանք են գտնում մասնագիտական շրջանակներում՝ արժեքավոր ներբերում ունենալով քաղաքական և անվտանգային տարաբնույթ խնդիրների ու իրողությունների գնահատման հարցում:

Նիստի վերջում ընդունվեց «Դեռևս ուշ չէ խուսափել համամոլորակային աղետից» վերտառությամբ Ասոցիացիայի դիմումը ԱՄՆ Նախագահ Բարակ Օբամային և Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որում խնդրանք է հայտնվում երկու տերությունների նախագահներին՝ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել «վերաբեռնման» քաղաքականությանը վերադառնալու համար: