Publications It is not too late to avoid a global catastrophe

April 8, 2021by admin

On October 7, 2014, at the Drastamat Kanayan Institute for National Strategic Studies of the Ministry of Defense, the Board Session of the Political Science Association of Armenia took place.

The Session was headed by the Chairman of the Association, Doctor of Political Science, Major General Hayk Kotanjian. In his opening remarks Dr. Kotanjian noted that all of humanity is seriously concerned with and alarmed at the tensions increasingly deepening and threatening to escalate into a confrontation between the two nuclear powers ‒ the US and Russia. He stated that in case the confrontation between the two nations persists and aggravates, the clear signs of which are already observed, it may leave beyond the conflict between the US and Russia. The Board Members of the Association in their speeches mentioned, that in terms of the political realities of the day, the challenges are intensifying, the sources of which are international terrorism and organized crime, drug and human trafficking, environmental problems on a global scale. In their perspective, the US and the Russian Federation, as the key actors in the world politics, are to lead efforts for consolidating the international community in the struggle against these threats.

The Board Members of the Association were unanimous that in these circumstances the way out could be the return to the policy the US and Russia have pursued recently, which has already gone down in history as “the reset policy of the Russian-American relations” based on negotiations, dialogue, compromise and mutual respect, which aroused hope for peaceful and sustainable development of the Russian and American peoples and the humanity as a whole, and received great support from the international community.

The Political Science Association of Armenia made a decision to address to the Russian Political Science Association and the American Political Science Association, with a proposal to apply their academic expertise to solve this key problem, so fateful for the mankind.

Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիան որոշեց դիմել Քաղաքական գիտության ռուսաստանյան ասոցիացիային և ԱՄՆ-ի քաղաքական գիտության ասոցիացիային` առաջարկելով գործի դնել իրենց գիտափորձաքննական ծառայություններն համայն մարդկության համար բախտորոշ այս խնդիրը լուծելու նպատակով:

Ամփոփելով նիստը՝ Ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն, պատմական գիտությունների թեկնածու Բենիամին Պողոսյանը նշեց, որ Ասոցիացիայի խորհրդի պարբերական հայտարարություններն ու դիմումները մշտապես լայն արձագանք են գտնում մասնագիտական շրջանակներում՝ արժեքավոր ներբերում ունենալով քաղաքական և անվտանգային տարաբնույթ խնդիրների ու իրողությունների գնահատման հարցում:

Նիստի վերջում ընդունվեց «Դեռևս ուշ չէ խուսափել համամոլորակային աղետից» վերտառությամբ Ասոցիացիայի դիմումը ԱՄՆ Նախագահ Բարակ Օբամային և Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որում խնդրանք է հայտնվում երկու տերությունների նախագահներին՝ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել «վերաբեռնման» քաղաքականությանը վերադառնալու համար: