Համախմբումը՝ որպես հայության անվտանգության ապահովման առանցքային բաղադրիչ