Գլխավոր2021 2021 Հունիսի

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation.

Հոդվածում քննարկվում է Արցախում պատահարների կանխման մեխանիզմի գործարկման հնարավորությունը արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի ակտիվացման անհրաժեշտության համատեքստում