Publications Մարդու անվտանգության խնդիրները արաբական աշխարհի ընթացիկ սոցիալական շարժումների համատեքստում

Ապրիլի 10, 2021by admin

Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիայի խորհրդի անդամ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Արթուր Աթանեսյանի «Մարդու անվտանգության խնդիրները արաբական աշխարհի ընթացիկ սոցիալական շարժումների համատեքստում» վերնագրով գիտական հոդվածը (անգլերեն):