Գլխավոր Ծրագրեր

The life coaching programs can be customized to best suit the needs of any group, from corporations to professional organizations. Every program is designed to help you attract all you want in life.
https://psaa.am/wp-content/uploads/2021/04/PSAA-Logo-New-160x160.jpg
- «Հայաստանի և Վրաստանի` միմյանց հանդեպ իրականացվող քաղաքականության ընկալումները երկու պետությունների երիտասարդության շրջանում. միֆեր և իրականություն»

Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիան, Վրաստանի Սոցիալական գիտությունների կենտրոնի և Հայաստանում Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի ներկայացուցչության հետ համատեղ 2015 թ. իրականացրել է «Հայաստանի և Վրաստանի` միմյանց հանդեպ իրականացվող քաղաքականության ընկալումները երկու պետությունների երիտասարդության շրջանում. միֆեր և իրականություն» ծրագիրը:

Ծրագրի արդյունքում հրատարակվել է «Հայաստանի և Վրաստանի` միմյանց հանդեպ իրականացվող քաղաքականության ընկալումները երկու պետությունների երիտասարդության շրջանում. միֆեր և իրականություն» գիրքը, որի շնորհանդեսը կայացել է 2015 թ. հուլիսի 18-ին Երևանում: Շնորհանդեսին մասնակցում էին Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիայի և Վրաստանի Սոցիալական գիտությունների կենտրոնի անդամներ, տարածաշրջանային անվտանգության դինամիկայով զբաղվող փորձագետներ, մի շարք ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ:

Գրքում ներկայացված են ՀՀ-ում և Վրաստանում հումանիտար գիտությունների բնագավառի մագիստրոսների շրջանում իրականացված ֆոկուս խմբային հարցազրույցների արդյունքները, որոնք վերաբերում են ուսանողության շրջանում երկու ժողովուրդների վերաբերյալ առկա պատկերացումներին, ինչպես նաև ՀՀ-ի և Վրաստանի` միմյանց հանդեպ իրականացող քաղաքականության վերաբերյալ ընկալումներին: Տրված է սոցիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքների վերլուծությունը, բերվում են նաև Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիայի և Վրաստանի Սոցիալական գիտությունների կենտրոնի կողմից համատեղ մշակված եզրակացություններն ու առաջարկությունները:

— «Հայ-վրացական հարաբերություններ. Մարտահրավերներ և հնարավորություններ երկկողմ համագործակցության համար»

Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիան, Վրաստանի Սոցիալական գիտությունների կենտրոնի և Հայաստանում Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի ներկայացուցչության հետ համատեղ 2014 թ. իրականացրել է «Հայ-վրացական հարաբերություններ. Մարտահրավերներ և հնարավորություններ երկկողմ համագործակցության համար» ծրագիրը:

Ծրագրի արդյունքում հրատարակվել է «Հայ-վրացական հարաբերություններ. Մարտահրավերներ և հնարավորություններ երկկողմ համագործակցության համար» գիրքը, որի շնորհանդեսը կայացել է 2014 թ. սեպտեմբերի 6-ին Երևանում: Շնորհանդեսին մասնակցում էին Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիայի և Վրաստանի Սոցիալական գիտությունների կենտրոնի անդամներ, տարածաշրջանային անվտանգության դինամիկայով զբաղվող փորձագետներ, մի շարք ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ:

Գրքում ներկայացված են հայկական և վրացական տեսակետները երկկողմ հարաբերությունների ներկա վիճակի և դրանց զարգացման հնարավորությունների վերաբերյալ, բերվում են նաև Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիայի և Վրաստանի Սոցիալական գիտությունների կենտրոնի կողմից համատեղ մշակված եզրակացություններն ու առաջարկությունները:

— Սոցիալական պաշտպանության քաղաքականությունը ՀՀ Զինված Ուժերում

Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիան Հայաստանում Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի ներկայացուցչության հետ համատեղ 2013 թ. իրականացրել է ծրագիր «Սոցիալական պաշտպանության քաղաքականությունը ՀՀ Զինված Ուժերում» խնդրի վերաբերյալ: Ծրագրի շրջանակում կազմակերպվել է Կլոր սեղան — քննարկում Պաշտպանության նախարարության համապատասխան պաշտոնյաների, ինչպես նաև սոցիալական քաղաքականությամբ զբաղվող հայաստանյան փորձագետների մասնակցությամբ: Կլոր սեղան — քննարկման նպատակներն են՝ վերլուծել ՀՀ զինված ուժերի սոցիալական պաշտպանության ոլորտը կարգավորող իրավական փաստաթղթերը, վեր հանել սոցիալական պաշտպանության ոլորտում առկա բացթողումները և դրանց ազդեցությունը ՀՀ զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների վրա, ներկայացնել առկա բացթողումների հաղթահարման հնարավոր ուղիները և շահագրգիռ քննարկման միջոցով փորձաքննել դրանց արդյունավետությունը:

— Պաշտպանական-անվտանգային տերմինների հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն բացատրական բառարան

Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիան ՀՀ պաշտպանության նախարարության պատվերով 2012 թ. նոյեմբեր – դեկտեմբեր ամիսներին իրականացրել է Պաշտպանական-անվտանգային տերմինների հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն բացատրական բառարանի պատրաստման (մոտ 3000 տերմին ու տերմինային բառակապակցություն) ծրագիրը: Եռալեզու բացատրական բառարանի հիմնական նպատակներն են հստակեցնել ՀՀ տարբեր գերատեսչությունների մասնագետների պատկերացումներն և խուսափել տերմինների տարըմբռնումից, մեծացնել արտասահմանյան անգլա և ռուսախոս գործընկերների հետ շփումների արդյունավետությունը` հասկացութային-տերմինաբանական մակարդակով փոխընկալումների նույնացման շնորհիվ, ՀՀ պաշտպանական-քաղաքական և քաղաքագիտական միջավայրում արմատավորել տվյալ ոլորտում եղած միջազգային առաջավոր մշակութային ստանդարտները:

— Քաղաքագետների համար մասնագիտական էթիկայի Ուղեցույց

Քաղաքական գիտության Հայկական ասոցիացիան ԱՄՆ-ի շրջանավարտների Հայաստանի ասոցիացիայի հետ համատեղ իրականացրել է յոթամսյա ծրագիր (2011 թ. սեպտեմբեր — 2012 թ. ապրիլ)` քաղաքագետների և լայն հասարակության ուշադրությունը կենտրոնացնելով  մասնագիտական էթիկայի հարցերի վրա, որի արդյունքում կազմվել և հրատարակվել է «Քաղաքագետների մասնագիտական էթիկայի ուղեցույցը»: Այն անհատների և հաստատությունների համար ուղենիշ կծառայի մասնագիտական էթիկայի ամենաբարձր չափանիշների և ակադեմիական գերազանցության հասնելու ու կայուն ինքնակարգավորվող մեխանիզմներ ստեղծելու համար, այդ թվում ներկայացվող դժգոհությունների  ուսումնասիրության առումով:

— Սևծովյան տարածաշրջանում բնական և մարդածին աղետների հետևանքների կառավարում և վերականգնում (CRISHOPE)

Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիան Բուխարեստի Արևելաեվրոպական և ասիական հետազոտությունների կենտրոնի հետ համատեղ մասնակցել է «Սևծովյան տարածաշրջանում բնական և մարդածին աղետների հետևանքների կառավարում և վերականգնում» ծրագրին` հանդիսանալով ԱԱՀԿ-ի գործընկեր կազմակերպությունը Հայաստանում: Ծրագիրը մեկնարկել է 2011 թ. ապրիլին և ավարտվել 2012 թ. փետրվարին: Ծրագրի հիմնական նպատակը բնական և մարդածին աղետների հետևանքների վերացմանը և վերականգնման տարածաշրջանային մոդելի մշակումն է, որը ներկայացվել է համապատասխան գերատեսչություններին: