«Twitter»-ի գործոնը Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ծավալվող տեղեկատվական պատերազմում

«Twitter»-ի գործոնը Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ծավալվող տեղեկատվական պատերազմում

Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիայի անդամ, քաղաքական գիտությունների թեկնածու Ռուբեն Էլամիրյանի ««Twitter»-ի գործոնը Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ծավալվող տեղեկատվական պատերազմում» վերտառությամբ անգլերեն հոդվածը:

 

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *